Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật ngành CNTT

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 41/NQ-CP
  • 26/05/2016
  • Nghị quyết về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam
  • 333/QĐ-TTg
  • 03/03/2016
  • Quyết định Thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
  • 3979/BTC-CST
  • 27/03/2015
  • V/v phối hợp hướng dẫn Nghị định số 154/2013/NĐ-CP