Công ty TNHH MTV TM DV Tin Học Thiên Uy

16/01/2018
Tên viết tắt: Thiên Uy
Địa chỉ: 97-101 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Người đại diện: Bà Châu Bửu Hân - Giám đốc
Điện thoại: (84-28) 3853 5168
Fax: (84-28) 3853 5169
Email: janechau107@hotmail.com
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: 
- Lập trình máy vi tính
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
- Hoạt động dịch vụ CNTT và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tinh
- Xử lý dữ liệu
- Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp