Công ty TNHH Kiểm toán Thuỷ Chung

16/01/2018
Tên viết tắt: Thuy Chung Auditing
Địa chỉ: 97-101 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Người đại diện: Phùng Thị Thanh Thuỷ - Giám đốc
Điện thoại: (84-28) 3914 1152
Fax: (84-28) 3914 1151
Email: audittc@thuychung.com.vn
Website: http://www.thuychung.com.vn
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm