Công ty TNHH ABAP Việt Nam

31/08/2018
Tên viết tắt: ABAP VIETNAM
Địa chỉ: Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Ông Võ Đông Thuận - Giám đốc
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm