Công ty TNHH SUNJIN - ACENET

30/01/2018
Tên viết tắt: SUNJIN - ACENET
Địa chỉ: Nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM
Người đại diện: Ông Jeong Sun Keun - Giám Đốc
Điện thoại: (84-28) 5437 0131
Fax: (84-28) 5437 0132
Email: skjeong@sg.netnam.vn
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: Phát triển phần mềm, tư vấn và bảo trì hệ thống mạng nội bộ (LAN), thiết kế web