(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn

  • SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
  • Thời gian


Tuyển dụng   ____

DIGI-TEXX tuyển nhân viên Xử lý dữ liệu (Part-time Online tại nhà)

KDDI HCM GNOC tuyển dụng

Cơ hội làm việc và thực tập tại Công ty Aegona

Cơ hội làm việc tại TMA Bình Định: 20 vị trí Tester

TMA tuyển vị trí HYBRID Developer

DFO tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn

Công ty DFO tuyển dụng 10 nhân viên nhập liệu


Góc báo chí   ____

Video clip: Vận tải thông minh [TP.HCM hôm nay - Nhân Dân TV]

Video clip: QTSC Telecom Introduction

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

Quyết định 1872/QĐ-BTTTT công bố định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Thông tư 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS

Quyết định số 4181/QĐ-HĐQLC về phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn