QTSC triển khai Hệ thống quản trị tài liệu thông minh

Trung tâm viễn thông QTSC đang đưa vào triển khai dịch vụ mới - Hệ thống quản trị tài liệu thông minh DocQ. Đây là hệ thống thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin phi cấu trúc của tổ chức tới người dùng, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó. Bên cạnh đó, DocQ cho phép tùy chỉnh theo nhu cầu quản trị của từng khách hàng với quá trình lưu trữ tài liệu, bóc tách thông tin gần như tự động hoàn toàn.

Đặc điểm dịch vụ:

  • Tự động hóa tối đa việc thu thập thông tin thuộc tính tài liệu, tích hợp hệ thống nhận dạng và sửa lỗi Tiếng Việt
  • Tập trung và quy trình hóa việc quản lý tài liệu, cung cấp thông tin nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và bảo mật,
  • Hoạt động trong mạng nội bộ cũng như trên Internet tuỳ theo nhu cầu của khách hàng... giúp người dùng có thể truy cập tại bất cứ đâu.
  • Tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả.
  • Giải pháp quản lý tài liệu, văn bản bằng công nghệ nhân dạng tiếng Việt và bóc tách thông tin tự động giúp cho việc sử dụng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

 qtsc-trien-khai-he-thong-quan-tri-tai-lieu-thong-minh

Quy trình quản lý của Hệ thống quản trị tài liệu thông minh DocQ

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, vui lòng tham khảo tại website: www.telecom.qtsc.com.vn