Điện toán đám mây cho nhà nước và doanh nghiệp 
04/01/2018

Tháng 3/2009 UBND TPHCM quyết định giao cho Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) thực hiện dự án ứng dụng Công nghệ điện toán đám mây để xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho chương trình ứng dụng CNTT (chính phủ điện tử - City web) của TP.HCM.

TP.HCM là nơi đầu tiên của cả nước áp dụng đầu tư theo mô hình hợp tác công – tư (Pulic Private Partnership) để phát triển các dịch vụ Chính phủ điện tử phục vụ quản lý nhà nước và phục vụ công dân hiệu quả. QTSC là đơn vị được chính quyền thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện một dự án đòi hỏi phải đảm bảo an ninh tốt và bảo mật cao.

Hệ thống City web

Dự án quản lý cổng thông tin điện tử TP.HCM (gọi tắt là hệ thống Cityweb) bao gồm tập hợp 88 website hiện có của toàn bộ các sở, ban, ngành, quận huyện trực thuộc TP.HCM. Mục tiêu sử dụng của Cityweb là cung cấp thông tin từ các Sở, ban, ngành, quận, huyện một cách nhanh chóng và chính xác đến nhân dân. Đối tượng phục vụ chủ yếu là các khách hàng trong nước với yêu cầu số kết nối đến hệ thống CityWeb có số lượng lớn, thường xuyên và liên tục. Là tiếng nói của Đảng và nhà nước đến nhân dân cho nên hệ thống Cityweb có yêu cầu khắt khe về an toàn và an ninh thông tin để đảm bảo những thông tin cung cấp là chính thống và duy nhất.

Một cửa điện tử *

Bên cạnh đó, QTSC còn cung cấp hệ thống “Một cửa điện tử” thông qua ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho các Sở, ban, ngành, quận, huyện trực thuộc TP.HCM. Hệ thống “Một cửa điện tử” cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ cấp phép. Người dân có thể dùng phương tiện liên lạc thông dụng nhất hiện nay là điện thoại để được trả lời tự động về tình trạng hồ sơ bằng thoại, tin nhắn qua “Một cửa điện tử”. “Một cửa điện tử” là công cụ hữu hiệu để người dân và  lãnh đạo giám sát các dịch vụ công. Ngoài việc truy cập website và sử dụng điện thoại qua hệ thống một cửa điện tử người dân có thể tra cứu thông tin trực tiếp tại các quận huyện, sở ngành qua các hệ thống mã vạch hoặc kiosk với màn hình cảm ứng. Nhờ vậy người dân được cung cấp thông tin ở mọi nơi, 24/7 và không phụ thuộc vào tinh thần làm việc hay thái độ của cán bộ nhà nước.

Thông tin tham khảo thêm tại địa chỉ: http://motcua.ict-hcm.gov.vn

Tháng 03/2011, QTSC đã nhận được chứng chỉ ISO 27001:2005 về bảo mật và an toàn thông tin đối với hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet. Đây là những cột mốc quan trọng về chất lượng trong quản lý và cung cấp dịch vụ của QTSC để đem lại sự tin tưởng và tạo ra giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Tháng 11/2015, QTSC đã chuyển đổi thành công ISO 27001:2013. Tháng 12/2017, QTSC đã tiếp tục tái đánh giá thành công ISO 27001:2013.