Cơ hội lớn làm việc tại Nhật Bản cùng VNITO Japan

23/04/2019

Chương trình tuyển dụng của VNITO Japan    

Form đăng ký trực tuyến: https://bit.ly/2VQc6gU 

Liên hệ: Ms. Nga  |  E: contact@vnito.org  |  T: (+84) 8888 77 602 - (+84) 987 036 398

Cơ hội lớn làm việc tại Nhật Bản cùng VNITO Japan

Cơ hội lớn làm việc tại Nhật Bản cùng VNITO Japan

Cơ hội lớn làm việc tại Nhật Bản cùng VNITO Japan

Cơ hội lớn làm việc tại Nhật Bản cùng VNITO Japan

Tin tức mới nhất