Trần Phúc Hồng
(Ông)
Trần Phúc Hồng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Công ty: TMA Solutions

  Địa chỉ:
Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Nguyễn Duy Thiên
(Ông)
Nguyễn Duy Thiên

Chức vụ: Phó Giám đốc
Công ty: ADMS

  Địa chỉ:
Tòa nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Nguyễn Thế Dũng
(Ông)
Nguyễn Thế Dũng

Chức vụ: Giám đốc
Công ty: Travel2pay

  Địa chỉ:
Lầu 2, Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Lê Diệp Cẩm Bình
(Bà)
Lê Diệp Cẩm Bình

Chức vụ: QA Manager
Công ty: Global Cybersoft (Vietnam)

  Địa chỉ:
Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Lê Trung Hiếu
(Ông)
Lê Trung Hiếu

Chức vụ: Software Development Manager
Công ty: DIGI-TEXX

  Địa chỉ:
Tầng 2, Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Bùi Nghĩa Thuật
(Ông)
Bùi Nghĩa Thuật

Chức vụ: CTO
Công ty: Swiss Post Solutions

  Địa chỉ:
Tòa nhà Saigon ICT, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Nguyễn Ngọc Tú
(Ông)
Nguyễn Ngọc Tú

Chức vụ: CTO
Công ty: Covisoft

  Địa chỉ:
Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  Website:
Lê Quang Phúc
(Ông)
Lê Quang Phúc

Chức vụ: CTO
Công ty: Success Software Services

  Địa chỉ:
04 Phan Thúc Duyện, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
  Website: