Thành viên Câu lạc bộ CTO
Trần Phúc Hồng
(Ông) Trần Phúc Hồng
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Công ty: TMA Solutions
Địa chỉ:
Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Nguyễn Duy Thiên
(Ông) Nguyễn Duy Thiên
Chức vụ: Phó Giám đốc
Công ty: ADMS
Địa chỉ:
Tòa nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Nguyễn Thế Dũng
(Ông) Nguyễn Thế Dũng
Chức vụ: Giám đốc
Công ty: Travel2pay
Địa chỉ:
Lầu 2, Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Lê Diệp Cẩm Bình
(Bà) Lê Diệp Cẩm Bình
Chức vụ: QA Manager
Công ty: Global Cybersoft (Vietnam)
Địa chỉ:
Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Lê Trung Hiếu
(Ông) Lê Trung Hiếu
Chức vụ: Software Development Manager
Công ty: DIGI-TEXX
Địa chỉ:
Tầng 2, Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Bùi Nghĩa Thuật
(Ông) Bùi Nghĩa Thuật
Chức vụ: CTO
Công ty: Swiss Post Solutions
Địa chỉ:
Tòa nhà Saigon ICT, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Nguyễn Ngọc Tú
(Ông) Nguyễn Ngọc Tú
Chức vụ: CTO
Công ty: Covisoft
Địa chỉ:
Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Lê Quang Phúc
(Ông) Lê Quang Phúc
Chức vụ: CTO
Công ty: Success Software Services
Địa chỉ:
04 Phan Thúc Duyện, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC