Chỉ tiêu nước thải

Nhu cầu Oxy hóa học (COD): 126.08 mg/l
Nhu cầu Oxy sinh học BOD5 (20°C): 13.78 mg/l
Dầu mỡ động vật, thực vật: 0.24 mg/l
Photsphat (PO4) (tính theo P): 1.63 mg/l
Lưu lượng xả thải: 0.55 m3/day
Nitrat NO3 (tính theo N): 2.12 mg/l
Sunfua (tính theo H2S): 0.03 mg/l
pH: 5.45
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 2.78 mg/l
Nhiệt độ: 19.39 °C
Amoni (tính theo N): 0.40 mg/l
Độ dẫn: 362.80 μS
Nhu cầu Oxy hóa học (COD): 126.08 mg/l
Nhu cầu Oxy sinh học BOD5 (20°C): 13.78 mg/l
Dầu mỡ động vật, thực vật: 0.24 mg/l
Photsphat (PO4) (tính theo P): 1.63 mg/l
Lưu lượng xả thải: 0.55 m3/day
Nitrat NO3 (tính theo N): 2.12 mg/l
Sunfua (tính theo H2S): 0.03 mg/l
pH: 5.45
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 2.78 mg/l
Nhiệt độ: 19.39 °C
Amoni (tính theo N): 0.40 mg/l
Độ dẫn: 362.80 μS
Nhu cầu Oxy hóa học (COD): 126.08 mg/l
Nhu cầu Oxy sinh học BOD5 (20°C): 13.78 mg/l
Dầu mỡ động vật, thực vật: 0.24 mg/l
Photsphat (PO4) (tính theo P): 1.63 mg/l
Lưu lượng xả thải: 0.55 m3/day
Nitrat NO3 (tính theo N): 2.12 mg/l
Sunfua (tính theo H2S): 0.03 mg/l
pH: 5.45
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 2.78 mg/l
Nhiệt độ: 19.39 °C
Amoni (tính theo N): 0.40 mg/l
Độ dẫn: 362.80 μS
Tin
QTSC  
19/07/2018

Sáng 18/7/2018, đại diện KAIST GCC (Korea Advanced Institute of Science and Technology, Global Commercialization Center) - Trung tâm...

Đại diện ngân hàng Chikuho Bank, Nhật Bản thăm và làm việc tại QTSC
09/07/2018
Chiều 05/07/2018, đại diện ngân hàng Chikuho Bank, Nhật Bản đã đến thăm và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung.
Sinh hoạt câu lạc bộ CEO QTSC tháng 6/2018
02/07/2018
Chiều 29/06/2018, câu lạc bộ CEO QTSC đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tháng 6 tại công ty Swiss Post Solutions (SPS) Việt Nam, tòa...
Tin
thành viên  
17/07/2018

Là một nền tảng công nghệ nổi bật trong cuộc CMCN 4.0, Blockchain mang lại ưu điểm vượt trội về bảo mật và đảm bảo sự minh bạch –...

OpenDay 2018 - Ngày hội việc làm trường Cao đẳng Viễn Đông
13/07/2018
Chủ nhật, ngày 08/07/2018, trường Cao đẳng Viễn Đông tổ chức Ngày hội việc làm và tư vấn tuyển sinh năm 2018 tại trường Cao đẳng...
689Cloud – Nền tảng điện toán đám mây cho doanh nghiệp và chính phủ
11/07/2018
689Cloud là nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing) về bảo mật, lưu trữ, quản lý, chia sẻ dữ liệu cho doanh nghiệp & chính phủ.

Sản phẩm & giải pháp