Tin tức

Health Day 2024 – Cơ hội kết nối và giao thương cho các doanh nghiệp

Health Day 2024 được tổ chức bởi Health Care Center – đơn vị cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), cùng với sự hỗ trợ và phối hợp tổ chức của QTSC và một số đối tác. Ngày hội diễn ra từ ngày 22 – 25/05/2024 tại Health Care Center, tòa nhà QTSC Building 3.

Xem tiếp
Health Day 2024 – Cơ hội kết nối và giao thương cho các doanh nghiệp

Health Day 2024 được tổ chức bởi Health Care Center – đơn vị cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), cùng với sự hỗ trợ và phối hợp tổ chức của QTSC và một số đối tác. Ngày hội diễn ra từ ngày 22 – 25/05/2024 tại Health Care Center, tòa nhà QTSC Building 3.

Xem tiếp

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC