Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Trụ sở làm việc
97-101 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP.HCM, Việt Nam

Trụ sở làm việc
QTSC Building 1, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM, Việt Nam

Ban lãnh đạo
Hội đồng thành viên

Ông TRẦN HỮU DŨNG

Chủ tịch HĐTV

dung@qtsc.com.vn

Ông LÂM NGUYỄN HẢI LONG

Thành viên

long@qtsc.com.vn

Kiểm soát viên

Ông HUỲNH VĂN HÙNG

Kiểm soát viên

vanhung@qtsc.com.vn

Ban giám đốc

Ông LÂM NGUYỄN HẢI LONG

Giám đốc

long@qtsc.com.vn

Ông VŨ QUANG

Phó Giám Đốc

vuquang@qtsc.com.vn

Ông HOÀNG MINH TRÍ

Phó Giám Đốc

trihm@qtsc.com.vn

Bà PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

Phó Giám Đốc

phamphuong@qtsc.com.vn

Các phòng ban
Phòng Kinh doanh

Phan Phương Tùng
Trưởng phòng

(84-28) 3715 8888 - Ext: 931

pptung@qtsc.com.vn

Phòng Chiến lược & Thị trường

Nguyễn Kim Phương
Trưởng phòng

(84-28) 3715 8888 - Ext: 971

phuongnguyen@qtsc.com.vn

Trung tâm Viễn thông

Trần Hoàng Nam
Trưởng trung tâm

(84-28) 3715 8888 - Ext: 980

nam@qtsc.com.vn

Phòng Hỗ trợ & Chăm sóc khách hàng

Trương Thị Kim Chi
Trưởng phòng

(84-28) 3715 8888 - Ext: 936

kimchi@qtsc.com.vn

Phòng Quản lý tòa nhà

Phạm Thị Hồng Cẩm
Phó phòng

(84-28) 3715 8888 - Ext: 951

campham@qtsc.com.vn

Phòng Kỹ thuật Điện - Nước

Nguyễn Văn Nhân
Phó phòng

(84-28) 3715 8888 - Ext: 961

nhannv@qtsc.com.vn

Phòng Quản lý Đầu tư - Hạ tầng

Bùi Văn Đắc
Trưởng phòng

(84-28) 3715 8888 - Ext: 941

dacbv@qtsc.com.vn

Phòng Hành chính - Quản trị

Huỳnh Minh Đệ
Phó phòng

(84-28) 3715 8888 - Ext: 579

minhde@qtsc.com.vn

Phòng Kế toán Tài chính

Đặng Nguyễn Kim Tùng
Kế toán trưởng

(84-28) 3715 8888 - Ext: 589

tungdnk@qtsc.com.vn

Phòng Nhân sự

Phùng Thị Thanh Hương
Trưởng phòng

(84-28) 3715 8888 - Ext: 921

thanhhuong@qtsc.com.vn

Phòng Kiểm soát chất lượng

Lê Hoàng Tiến
Trưởng phòng

(84-28) 3715 8888 - Ext: 946

tien@qtsc.com.vn

QTSC Incubator

Vũ Anh Tuấn
Giám đốc

(84-28) 5437 1161

tuanva@vbi.com.vn