Hoạt động Chuỗi
30/05/2018
Thừa Thiên Huế học tập mô hình xây dựng Công viên phần mềm tại QTSC
Ngày 29/05/2018, đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến tham quan và học tập mô hình xây dựng khu Công viên phần mềm Quang Trung.
Xem thêm
25/05/2018
Viễn thông Tiền Giang học tập xây dựng mô hình Công viên phần mềm Quang Trung
Trong 2 ngày 24 – 25/05/2018, đoàn công tác của Viễn thông Tiền Giang đã đến tham quan và học tập kinh nghiệm xây dựng đề án Công viên phần mềm Mekong tại Tiền Giang.
Xem thêm
11/05/2018
Kế hoạch phát triển chuỗi QTSC đến năm 2020
Thực hiện chiến lược đẩy mạnh ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) của Việt Nam, chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (Chuỗi) được định hướng là mô hình hợp tác giữa các đơn vị, giữa các địa phương nhằm kết hợp và tạo nên một sức mạnh tổng thể để tăng khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư ngành CNTT.
Xem thêm
09/05/2018
ITP - Một sự bổ sung cần thiết cho Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
ITP là đơn vị trực thuộc ĐHQG TP.HCM, một thương hiệu lớn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nên có lợi thế trong thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế.
Xem thêm
16/02/2018
Mở Chuỗi Công viên phần mềm
Sau hơn 4 năm đeo đuổi đề xuất và chủ động tìm mối liên kết, chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đã dần rõ hình hài với những thành viên đầu tiên.
Xem thêm