Thành viên
Tra cứu danh bạ thành viên
Logo
Tên
Tên viết tắt
Địa chỉ
Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ 689 Cloud Solution
689 Cloud Solution
Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Công Nghệ 7TECHS
7TECH Technology
Nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Giải pháp Nông nghiệp và Tự Động Hóa
A and A Solution
QTSC R&D Labs 1, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH ADMS (Việt Nam)
ADMS Vietnam
Nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công Ty TNHH Aegona
AEGONA LTD CO,.
Tòa nhà QTSC Building 9 (tầng 4), Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Chi nhánh Công ty CP Giải pháp tự động hóa kỹ thuật Việt Nam
AES
Tòa nhà QTSC Building 9, Lô 42, Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH ALMIC AMAI Việt Nam
ALMIC AMAI Vietnam
Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH MTV Phần mềm Âu Lạc
Alta Software
QTSC R&D Labs 1, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM
Công ty Cổ phần AMIT Group
AMIT Group
Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Ample Sun Technologies
Ample Sun Technologies
Nhà PTT, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM