Thành viên
Tra cứu thành viên
Danh bạ thành viên
Logo
Tên
Tên viết tắt
Địa chỉ
Công ty TNHH MTV Giáo dục Ánh Dương
Nhà 8, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ ALPHA
Nhà 8, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ 689 Cloud Solution
689 Cloud Solution
Nhà 8, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Công Nghệ 7TECHS
7TECH Technology
Nhà 6A, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Giải pháp Nông nghiệp và Tự Động Hóa
A and A Solution
QTSC R&D Labs 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Giải pháp phần mềm ACS
ACS
Tòa nhà SBI, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH ADMS (Việt Nam)
ADMS Vietnam
Nhà 6A, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công Ty TNHH Aegona
AEGONA LTD CO,.
Tòa nhà QTSC Building 9 (tầng 4), Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Chi nhánh Công ty CP Giải pháp tự động hóa kỹ thuật Việt Nam
AES
Tòa nhà QTSC Building 9, Lô 42, Đường số 3, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty cổ phần Nụ Cười AI
AI SMILE
QTSC R&D Labs 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH ALMIC AMAI Việt Nam
ALMIC AMAI Vietnam
Nhà 8, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH MTV Phần mềm Âu Lạc
Alta Software
QTSC R&D Labs 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC