Hướng dẫn tham gia Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Vui lòng tải về tài liệu tại đây: Hướng dẫn tham gia Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (bản dự thảo cập nhật ngày 11/05/2021)

I. Bảy tiêu chuẩn tham gia vào Chuỗi

1. Được thành lập hoặc công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

2. Bộ máy quản lý chuyên nghiệp để xử lý công việc hàng ngày;

3. Có khả năng thu hút đầu tư, thiết lập môi trường khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

4. Có khả năng thu hút lao động chất lượng cao;

5. Có vị trí địa lý thuận lợi, có khả năng liên kết với các trung tâm đào tạo nhân lực CNTT hoặc trung tâm nghiên cứu-phát triển về CNTT;

6. Có cơ sở hạ tầng viễn thông, internet sẵn sàng, dịch vụ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo dịch vụ logistic thuận lợi;

7. Phát huy lợi thế về công nghệ, giá trị dịch vụ cung cấp, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.

II. Bảy yêu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật (phải đáp ứng trong thời gian 2 năm)

1. Hạ tầng viễn thông, internet sẵn sàng 99,9%;

2. Tiêu chuẩn nguồn cung cấp điện: có hai nguồn cung cấp điện  hoặc phải có máy phát điện, thời gian phục hồi tối đa không quá 15 giây;

3. Tiêu chuẩn về nguồn cung cấp nước, hệ thống cấp nước chữa cháy, mạng lưới cấp nước, thoát nước...

4. Tiêu chuẩn môi trường làm việc về không gian, độ thoáng, mật độ cây xanh, phòng ngừa ô nhiễm, tuân thủ pháp luật,…

5. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ trong khu, khả năng ứng cứu, xử lý, khắc phục sự cố kịp thời, trừ trường hợp bất khả kháng;

6. Có hạ tầng giao thông thuận lợi, đảm bảo phục vụ việc đi lại, làm việc trong khu. Có ít nhất 1 tuyến xe công cộng có kết nối với khu;

7. Có dịch vụ một cửa hỗ trợ doanh nghiệp và dịch vụ chăm sóc khác hàng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

III. Vai trò của địa phương trong hợp tác phát triển chuỗi 

1. Có quỹ đất sạch, đạt được các tiêu chuẩn: 

- Sẵn sàng về đất và thuận tiện tiếp cận hạ tầng kỹ thuật

- Thuận tiện và hấp dẫn thu hút nguồn nhân lực cao cấp đến làm việc

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

- Phù hợp về quy mô

- Chi phí đất thấp

2. Xác định chủ trương đầu tư, loại hình đầu tư xây dựng (hợp tác,…)

3. Cam kết hỗ trợ ngân sách của địa phương để phát triển hạ tầng (điện, nước, giao thông, viễn thông nội khu…) và ưu tiên sử dụng dịch vụ cung cấp trên địa bàn.

4. Chỉ đạo tập trung đến các sở ngành liên quan để thuận lợi thu hút đầu tư, thu hút doanh nghiệp (thủ tục giao thuê đất, xây dựng công trình…).

5. Giới thiệu đối tác để phối hợp với QTSC (ưu tiên các đơn vị là doanh nghiệp trên địa bàn).

6. Có chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể (đặc biệt là nguồn nhân lực).

IV. Vai trò của QTSC

1. Phối hợp tìm kiếm các nguồn tài chính hỗ trợ nghiên cứu ban đầu.

2. Tổ chức chuyển giao kinh nghiệm quản lý.

3. Hỗ trợ giới thiệu chuyên gia, đơn vị tư vấn, định hướng, định vị vai trò của đơn vị khi tham gia vào Chuỗi.

4. Hỗ trợ truyền thông quảng bá đến cộng đồng doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước.

5. Phối hợp xúc tiến đầu tư, mời doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia vào khu.

6. Phối hợp thẩm định các tiêu chuẩn tham gia vào Chuỗi và các thủ tục kết nạp thành viên vào Chuỗi.

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC