STT
Tên tài liệu
Loại tài liệu
Ngày phát hành
Tải về
1
Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2021
Khác | 21/04/2022
21/04/2022
2
Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2020
Khác | 09/06/2021
09/06/2021
3
Tài liệu những điều cần biết về nghề Công nghệ thông tin (cập nhật 06/2020)
Khác | 11/06/2020
11/06/2020
4
Tài liệu những điều cần biết về nghề Công nghệ thông tin (cập nhật 05/2020)
Khác | 19/05/2020
19/05/2020
5
Những lưu ý khi làm việc tại nhà
Khác | 27/03/2020
27/03/2020
6
Những điều cần biết về phòng chống dịch Covid-19
Khác | 24/03/2020
24/03/2020
7
Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2019
Khác | 06/01/2020
06/01/2020
8
Danh bạ thành viên Liên minh VNITO 2019-2020
Khác | 30/10/2019
30/10/2019

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC