(84-28) 3715 8999
 qtsc@qtsc.com.vn

  • SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
  • Thời gian


Tuyển dụng   ____

KDDI [HCM GNOC] tuyển dụng Kĩ sư mạng (Network Engineer)

SMS tuyển nhân viên IT Support Technician

QTSC tuyển Nhân viên trực ca - NOC

InspireUI tuyển thực tập Mobile Designer

MISA tuyển dụng Lập trình viên Winform/Webform

TMA Solutions tuyển dụng Sinh viên CNTT mới tốt nghiệp

SPS tuyển dụng hàng loạt vị trí

DIGI-TEXX tuyển dụng 200 KTV Xử lý dữ liệu (Full-time)

ISC - Quang Trung tuyển sinh khóa VI


Góc báo chí   ____

News: QTSC mời gọi các startup công nghệ gia nhập Khu nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

News: Công viên phần mềm Quang Trung thành lập khu nghiên cứu và phát triển, mời startup tham gia

News: Ký kết giúp các doanh nghiệp Việt tăng tốc khởi nghiệp tại Hoa Kỳ

News: “Cánh cửa” đến với nhà đầu tư Mỹ cho startups Việt

News: QTSC chuẩn bị vận hành Khu Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật chuyển giao công nghệ

Thông tư 02/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

Nghị định số 02/VBHN-BTTTT v/v Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8999 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn