(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn


Tuyển dụng   ____

DFM ENGINEERING tuyển dụng Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển/R&D

MISA tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh phần mềm

TMA Solutions tuyển dụng Graphic Design Intern

DFM ENGINEERING tuyển vị trí C++ Developers

Aegona tuyển dụng: Thực tập sinh lập trình .Net, Marketing, Quản trị kinh doanh

DIGI-TEXX tuyển dụng Nhân viên Đảm bảo chất lượng dự án


Góc báo chí   ____

Video clip: Máy kiểm tra đeo khẩu trang và đo thân nhiệt tự động

Video clip: Nền tảng Bảo mật và Quản lý dữ liệu số thông minh QTSC Drive

Video clip: QTSC Telecom Introduction

Video clip: QTSC introduction [English]


Văn bản pháp luật mới   ____

Nghị định số 94/2020/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”

Quyết đinh số 1168/QĐ-BTTTT về việc ban hành quy trình tạm thời để thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị trường áp dụng cho các đơn vị của bộ thông tin và truyền thông

Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn