(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn


Tuyển dụng   ____

Rakus Việt Nam tuyển vị trí Tester

DFM Engineering VIET NAM tuyển Teamleader Web - Mobile App

KDDI HCM GNOC tuyển vị trí IT Operator

Rakus Việt Nam tuyển gấp Java Engineer

SPS tuyển dụng Vị trí Nhân viên Nhập liệu/Xử lý Dữ liệu


Góc báo chí   ____

Video clip: Máy kiểm tra đeo khẩu trang và đo thân nhiệt tự động

Video clip: Nền tảng Bảo mật và Quản lý dữ liệu số thông minh QTSC 689Cloud

Video clip: QTSC Telecom Introduction

Video clip: QTSC introduction [English]


Văn bản pháp luật mới   ____

Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí

Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Thông tư số 31/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn