(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn

 • SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
 • Thời gian
  • Ngày CNTT Việt Nam 2020
  • 05-07/02/2020
  • DX Days 2020
  • 23-24/04/2020
  • Danh hiệu Sao Khuê 2020
  • 25/04/2020


Tuyển dụng   ____

DIGI-TEXX HCM và Cần Thơ tuyển Trợ lý dự án (Kỹ năng Photoshop)

TMA Solutions tuyển dụng Sinh viên CNTT mới tốt nghiệp (Quý 1 - 2020)

Swiss Post Solutions tuyển dụng 200 Nhân viên nhập liệu Full-time

TMA Solutions tuyển Thực tập sinh 1/2020

KDDI HCM GNOC hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Order Coordination Staff)

DIGI-TEXX tuyển 10 Nhân viên Xử lý dữ liệu ca Hành chính


Góc báo chí   ____

Video clip: Vai trò của doanh nghiệp CNTT trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh (VTC10 - Việt Nam Hội Nhập)

News: Huế có tên trong bản đồ Công viên phần mềm Quang Trung (Thanh Niên)

Video clip: Kết nạp HueCIT vào Chuỗi QTSC

Video clip: QTSC Telecom Introduction

Video clip: QTSC introduction [English]


Văn bản pháp luật mới   ____

Quyết định số 1898/QĐ-TTg về việc kết nạp Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 2228/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 2111/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 13/2019/TT-BTTTT Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 12/2019/TT-BTTTT Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dung của các cơ quan Đảng, nhà nước

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn