(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn


Tuyển dụng   ____

DIGI-TEXX tuyển dụng 15 Nhân viên Nhập liệu tiếng Nhật (Full time)

SPS tuyển Nhân viên nhập liệu (tháng 11/2020)

KDDI HCM GNOC tuyển dụng nhiều vị trí

Concentrix VietNam Services thông báo tuyển dụng

Trung tâm STEAMZONE tuyển dụng Nhân viên kinh doanh dự án

DFM ENGINEERING tuyển vị trí Frontend Developer (Angular)

Aegona tuyển dụng Nhân viên kinh doanh phần mềm


Góc báo chí   ____

Video clip: Ứng dụng các giải pháp để phát triển các khu công nghiệp thông minh [HTV9 - Ống kính công nghệ]

Video clip: Hiệu quả đầu tư KCX/KCN ở TP.HCM vẫn chưa cao [FBNC]

Video clip: TP.HCM: Định hướng xây dựng Khu công nghiệp thông minh [HTV Tin tức]

Video clip: Giáo dục STEM - Phương pháp dạy học hướng đến thế giới công nghệ 4.0 [HTV9]

Video clip: Máy kiểm tra đeo khẩu trang và đo thân nhiệt tự động

Video clip: Nền tảng Bảo mật và Quản lý dữ liệu số thông minh QTSC Drive


Văn bản pháp luật mới   ____

Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

Nghị định số 94/2020/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn