(84-28) 3715 8999
 qtsc@qtsc.com.vn


Tuyển dụng   ____

DIGI-TEXX Cần Thơ tuyển KTV xử lý dữ liệu part-time 3 tháng

Global CyberSoft – A Hitachi Consulting Company tuyển dụng IT Japanese Translator

SPS HCM tuyển dụng Nhân viên Nhập liệu

DIGI-TEXX tuyển dụng 200 KTV Xử lý dữ liệu (Full-time)

TMA tuyển Thực tập sinh tháng 11/2018

DIGI-TEXX tuyển dụng 1.500 vị trí Nhập dữ liệu part-time tại nhà


Góc báo chí   ____

News: Xây dựng dữ liệu mở để thúc đẩy phát triển kinh tế số

News: Việt Nam xếp hạng 88 thế giới về Chính phủ điện tử

News: Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam 2018 chia sẻ tầm nhìn chiến lược quốc gia

News: VDE Forum 2018 - Dữ liệu là yếu tố cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số

Video clip: VDE Forum 2018 Introduction

Video clip: VDE Forum 2018 - Diễn đàn kinh tế số Việt Nam 2018 [tvphapluat]

Video clip: VDE Forum 2018 - DN Việt chuyển đổi số, cơ hội nhiều hơn thách thức [quochoitv]

Video clip: VDE Forum 2018 - Thách thức trong phát triển kinh tế số [VITV]

Video clip: QTSC Telecom Introduction

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Quyết định số 4181/QĐ-HĐQLC về phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Quyết định 1017/QĐ-TTg phê duyệt đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Quyết định 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật chuyển giao công nghệ

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8999 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn