STT
Tên tài liệu
Loại tài liệu
Ngày phát hành
Tải về
1
Bản đồ vị trí các dịch vụ tiện ích nội khu QTSC
Tài liệu marketing | 01/06/2023
01/06/2023
2
Giới thiệu về Khu Công viên phần mềm Quang Trung
Tài liệu marketing | 29/05/2023
29/05/2023
3
Khu Công viên phần mềm Quang Trung hướng đến hình mẫu đô thị xanh, thông minh
Tài liệu marketing | 01/11/2022
01/11/2022
4
Giới thiệu về Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter)
Tài liệu marketing | 06/09/2022
06/09/2022
5
Các dịch vụ tại Trung tâm Viễn thông QTSC
Tài liệu marketing | 15/01/2021
15/01/2021
6
Các dịch vụ tại QTSC Building 1
Tài liệu marketing | 15/01/2021
15/01/2021
7
How to invest & do business in QTSC (2020)
Tài liệu marketing | 30/12/2020
30/12/2020
8
Đánh giá và so sánh QTSC với các Khu CN tại ASEAN và khu vực châu Á
Tài liệu marketing | 04/01/2018
04/01/2018