Download : Tài liệu marketing
 • STT
 • Tên tài liệu
 • Loại tài liệu
 • Ngày phát hành
 • Tải về
  • 2
  • Công viên phần mềm Quang Trung hướng đến hình mẫu đô thị xanh, thông minh
  • Tài liệu marketing
  • 15/10/2019
  • 5
  • Đánh giá và so sánh QTSC với các Khu CN tại ASEAN và khu vực châu Á
  • Tài liệu marketing
  • 04/01/2018
  • 6
  • Cẩm nang Sản phẩm - Dịch vụ - Giải pháp CNTT của Công viên phần mềm Quang Trung 2017
  • Tài liệu marketing
  • 16/03/2017