STT
Tên tài liệu
Loại tài liệu
Ngày phát hành
Tải về
1
Giới thiệu về Công viên phần mềm Quang Trung 2022
Tài liệu marketing | 07/06/2022
07/06/2022
2
Các dịch vụ tại Trung tâm Viễn thông QTSC
Tài liệu marketing | 15/01/2021
15/01/2021
3
Các dịch vụ tại QTSC Building 1
Tài liệu marketing | 15/01/2021
15/01/2021
4
How to invest & do business in QTSC (2020)
Tài liệu marketing | 30/12/2020
30/12/2020
5
Công viên phần mềm Quang Trung hướng đến hình mẫu đô thị xanh, thông minh (cập nhật 10/2020)
Tài liệu marketing | 07/10/2020
07/10/2020
6
Đánh giá và so sánh QTSC với các Khu CN tại ASEAN và khu vực châu Á
Tài liệu marketing | 04/01/2018
04/01/2018
7
Cẩm nang Sản phẩm - Dịch vụ - Giải pháp CNTT của Công viên phần mềm Quang Trung 2017
Tài liệu marketing | 16/03/2017
16/03/2017