• STT
 • Tên tài liệu
 • Loại tài liệu
 • Ngày phát hành
 • Tải về
  • 1
  • Công viên phần mềm Quang Trung hướng đến hình mẫu đô thị xanh, thông minh
  • Tài liệu marketing
  • 15/10/2019
  • 3
  • Tài liệu những điều cần biết về nghề Công nghệ thông tin
  • Khác
  • 14/03/2019
  • 6
  • Đánh giá và so sánh QTSC với các Khu CN tại ASEAN và khu vực châu Á
  • Tài liệu marketing
  • 04/01/2018
  • 7
  • Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2017
  • Khác
  • 18/08/2017
  • 8
  • Cẩm nang Sản phẩm - Dịch vụ - Giải pháp CNTT của Công viên phần mềm Quang Trung 2017
  • Tài liệu marketing
  • 16/03/2017
  • 9
  • Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2014
  • Khác
  • 18/10/2014
  • 10
  • Cẩm nang Dịch vụ & Giải trí
  • Khác
  • 28/10/2013