• STT
 • Tên tài liệu
 • Loại tài liệu
 • Ngày phát hành
 • Tải về
  • 2
  • Công viên phần mềm Quang Trung hướng đến hình mẫu đô thị xanh, thông minh (cập nhật 10/2020)
  • Tài liệu marketing
  • 07/10/2020
  • 3
  • Tài liệu những điều cần biết về nghề Công nghệ thông tin (cập nhật 06/2020)
  • Khác
  • 11/06/2020
  • 4
  • Tài liệu những điều cần biết về nghề Công nghệ thông tin (cập nhật 05/2020)
  • Khác
  • 19/05/2020
  • 5
  • Những lưu ý khi làm việc tại nhà
  • Khác
  • 27/03/2020
  • 7
  • Những điều cần biết về phòng chống dịch Covid-19
  • Khác
  • 24/03/2020
  • 8
  • Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2019
  • Khác
  • 06/01/2020
  • 9
  • Danh bạ thành viên Liên minh VNITO 2019-2020
  • Khác
  • 30/10/2019
  • 10
  • Công viên phần mềm Quang Trung hướng đến hình mẫu đô thị xanh, thông minh
  • Tài liệu marketing
  • 15/10/2019