Dự án tham gia Chuỗi
30/10/2018
Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Được thành lập từ năm 2000, trải qua gần 18 năm hình thành và phát triển, HueCIT đã và đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT...
Xem thêm
09/05/2018
Thành lập Khu Công viên phần mềm Mekong (Mekong-ITP) tại Tiền Giang
Khu Công viên phần mềm Mekong (Mekong ITP) sẽ là nơi thu hút và phát triển nguồn nhân lực CNTT cho tỉnh Tiền Giang nói riêng và Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, góp phần phát huy hơn nữa hiệu quả mô hình hoạt động của Chuỗi QTSC.
Xem thêm