Dự án tham gia Chuỗi
Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, qua 20 năm hình thành và phát triển, HueCIT đã và đang từng bước khẳng định vị thế và vai trò của mình trong việc xây dựng các sản phẩm phần mềm, cung cấp các dịch vụ CNTT, hoạt động công viên phần mềm và đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho xã hội.

Thành lập Khu Công viên phần mềm Mekong (Mekong-ITP) tại Tiền Giang

Khu Công viên phần mềm Mekong (Mekong ITP) sẽ là nơi thu hút và phát triển nguồn nhân lực CNTT cho tỉnh Tiền Giang nói riêng và Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, góp phần phát huy hơn nữa hiệu quả mô hình hoạt động của Chuỗi QTSC.

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC