Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật ngành CNTT

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 94/2020/NĐ-CP
  • 21/08/2020
  • Nghị định số 94/2020/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
  • 91/2020/NĐ-CP
  • 14/08/2020
  • Nghị định số 91/2020/NĐ-CP chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
  • 16/2020/TT-BTTTT
  • 17/07/2020
  • Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”
  • 1168/QĐ-BTTTT
  • 10/07/2020
  • Quyết đinh số 1168/QĐ-BTTTT về việc ban hành quy trình tạm thời để thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị trường áp dụng cho các đơn vị của bộ thông tin và truyền thông
  • 13/2020/TT-BTTTT
  • 03/07/2020
  • Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
  • 1033/QĐ-BTTTT
  • 19/06/2020
  • Quyết định 1033/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
  • 941/QĐ-BTTTT
  • 04/06/2020
  • Quyết định 941/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ thông tin và truyền thông
  • 12/2020/TT-BTTTT
  • 29/05/2020
  • Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí