Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật ngành CNTT

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 11/2018/TT-BTTTT
  • 15/10/2018
  • Thông tư 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
  • 1072/QĐ-TTg
  • 28/08/2018
  • Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử
  • 1017/QĐ-TTg
  • 14/08/2018
  • Quyết định 1017/QĐ-TTg phê duyệt đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
  • 67/2018/TT-BTC
  • 06/08/2018
  • Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
  • 950/QĐ-TTg
  • 01/08/2018
  • Quyết định phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030
  • 1238/QĐ-BTTTT
  • 25/07/2018
  • Quyết định ban hành danh mục các thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018-2020
  • 868/QĐ-TTg
  • 16/07/2018
  • Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
  • 14/CT-TTg
  • 25/05/2018
  • Chỉ thị về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại