Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
07/2020/TT-BTTTT
13/04/2020

Kí hiệu văn bản: 07/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 13/04/2020

Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

08/2020/TT-BTTTT
13/04/2020

Kí hiệu văn bản: 08/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 13/04/2020

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ban hành danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

40/2020/NĐ-CP
06/04/2020

Kí hiệu văn bản: 40/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 06/04/2020

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công

04/2020/TT-BTTTT
24/02/2020

Kí hiệu văn bản: 04/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 24/02/2020

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin  

03/2020/TT-BTTTT
24/02/2020

Kí hiệu văn bản: 03/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 24/02/2020

Thông tư 03/2020/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước  

02/2020/TT-BTTTT
14/02/2020

Kí hiệu văn bản: 02/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 14/02/2020

Thông tư 02/2020/TT-BTTTT quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020  

15/2020/NĐ-CP
03/02/2020

Kí hiệu văn bản: 15/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/02/2020

Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử  

20/2019/TT-BTTTT
31/12/2019

Kí hiệu văn bản: 20/2019/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 31/12/2019

Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành