Thành viên
Tra cứu danh bạ thành viên
Logo
Tên
Tên viết tắt
Địa chỉ
Công ty TNHH Digitech Solutions
Digitech Solutions
Tòa nhà SBI, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH DSL
DSL
Tòa nhà SBI, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Phần mềm DSOFT
DSOFT Software
Nhà 8, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông
ECPay
Tòa nhà Anna, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Mạng Giáo Dục
EDUNET
Nhà 5, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Everbest Technology Innovation
Everbest Technology Innovation
Tòa nhà Genpacific, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH EVERSKY7 Việt Nam
EVERSKY7 Vietnam
Nhà 8, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Trường Cao đẳng FPT Polytechnic
FPT Polytechnic
Lô 24, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Công nghệ Mạng FSS
FSS Networks
Nhà 8, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Gia Khang
Gia Khang
Nhà 8, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM