Tên viết tắt: GL
Địa chỉ: Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Tsuyoshi Matsumoto - Giám đốc
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: 
- Sản xuất phần mềm; dịch vụ lập trình; dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống; dịch vụ phân tích hệ thống; dịch vụ bảo dưỡng hệ thống
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính