Thành viên
Tra cứu danh bạ thành viên
Logo
Tên
Tên viết tắt
Địa chỉ
Công ty TNHH MTV Kết nối Thực phẩm Cộng đồng
Coco Food
Tòa nhà SBI, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Vietnam Concentrix Services
Concentrix Services
Tòa nhà QTSC Building 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ tin học Sài Gòn
Công nghệ tin học Sài Gòn
Tòa nhà HOSE, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Cube System Việt Nam
CSV
Tòa nhà JVPE (Tầng 06), Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam
Công ty Cổ phần Giải pháp CT&P
CT&P
Nhà 6A, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Daito Việt Nam
Daito Vietnam Co., Ltd.
Tòa nhà QTSC Building 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phần mềm Dakar
DAKARSOFT
Tòa nhà SBI, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH DFM-Engineering
DFM-Engineering
Tòa nhà Helios, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH DIGI-TEXX
DIGI-TEXX VIETNAM
Lầu 2, Toà nhà Anna, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH DIGIEX GROUP
DIGIEX GROUP
Tòa nhà QTSC Building 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM