Tên viết tắt: CT&P
Địa chỉ: Nhà 6A, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Ông Tào Nhật Chương - Giám đốc điều hành
Điện thoại: (84) 913-176-731
Email: sales@ctnpsolutions.com
Website: www.ctnpsolutions.com
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: Sản phẩm/Dịch vụ phần mềm