Tên viết tắt: 689 Cloud Solution
Địa chỉ: Nhà 8, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Ông Lê Xuân Anh - Giám đốc
Điện thoại: +84933305363
Email: info@689cloud.com
Website: www.689cloud.com
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm