Tên viết tắt: ADMS Vietnam
Địa chỉ: Nhà 6A, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Ông Nguyễn Duy Thiên - Phó Giám đốc
Điện thoại: (84-28) 5437 0013
Email: admsvn@gmail.com
Website: www.imaiaero.co.jp
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: Phát triển phần mềm, thiết kế bản vẽ kỹ thuật trên máy vi tính