Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung báo cáo đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông mô hình quản lý mới

Ngày 13/6/2023, Hội đồng quản lý (HĐQL) Chuỗi Công viên phần mềm (CVPM) Quang Trung đã có buổi báo cáo đề xuất mô hình quản lý mới của Chuỗi CVPM Quang Trung đồng thời báo cáo nhanh về sơ kết thí điểm của Chuỗi với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Chủ trì buổi làm việc là ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ TT&TT. Tham gia chương trình có ông Lâm Nguyễn Hải Long - Ủy viên thường trực HĐQL Chuỗi, Giám đốc Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), ông Vũ Quang - Phó Giám đốc QTSC và đơn vị tư vấn - nhóm nghiên cứu trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Mở đầu buổi làm việc, đại diện QTSC đã trình bày về báo cáo sơ kết các kết quả thí điểm mô hình Chuỗi CVPM Quang Trung sau 2 giai đoạn triển khai (giai đoạn 1 từ năm 2016 - 2020, giai đoạn 2 từ năm 2021 – 2023). Theo đó, Chuỗi CVPM Quang Trung được hình thành vào năm 2016 là mô hình đột phá, sáng tạo, chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam và sau hai giai đoạn thí điểm, Chuỗi có 04 thành viên chính thức là QTSC, Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc Gia TP.HCM (VNU-ITP), Trung tâm CNTT Thừa Thiên Huế (HueCIT), Trung tâm CNTT-TT tỉnh Bình Định (ICTBD) và có sức lan tỏa rộng rãi đến các địa phương khác trong cả nước như Hậu Giang, Khánh Hòa, Tiền Giang, Cần Thơ… Trong đó, QTSC được Bộ TT&TT đánh giá là khu CNTT tập trung lớn nhất và thành công nhất hiện nay tại Việt Nam.

 Các thành viên của Chuỗi CVPM Quang Trung

Các thành viên của Chuỗi CVPM Quang Trung

Với những kinh nghiệm được đúc kết qua 2 giai đoạn triển khai thí điểm, nhằm ngày càng hoàn thiện hơn mô hình hoạt động Chuỗi CVPM Quang Trung, thúc đẩy sự phát triển của các thành viên trong chuỗi, HĐQL Chuỗi cùng đơn vị tư vấn đã tiến hành tham khảo, nghiên cứu một số mô hình thành công, vận dụng những kinh nghiệm triển khai và quản lý của các tổ chức tương tự trên thế giới, cũng như ghi nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong nước và quốc tế để đề xuất xây dựng mô hình quản lý mới của Chuỗi CVPM Quang Trung. Đơn vị tư vấn đã trình bày kết quả nghiên cứu, phân tích và làm rõ các cơ sở hình thành nên mô hình Chuỗi từ chính sách, văn bản pháp lý, cơ cấu tổ chức đến thực tế phát triển hiện tại… Đồng thời, đơn vị tư vấn cũng nêu lên những ưu điểm và vấn đề tồn tại nhằm đưa ra đánh giá khách quan, từ đó xây dựng và đề xuất các phương án khả thi cho mô hình quản lý mới của Chuỗi phù hợp với tình hình thực tế và hoạt động hiệu quả hơn.

Hình ảnh buổi làm việc 

Hình ảnh buổi làm việc

Nguồn: QTSC

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC