Họp Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung Quý 1/2023

Sáng ngày 02/03/2023, Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã tổ chức buổi họp định kỳ nhằm tổng kết hoạt động đến Quý 1/2023 và trình bày kế hoạch Chuỗi trong năm 2023.

Tham dự cuộc họp có sự tham gia của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Công nghiệp CNTT-TT, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc QTSC, Ủy viên thường trực Hội đồng quản lý Chuỗi (HĐQLC), ông Lê Quốc Cường, Ủy viên HĐQLC, đại diện lãnh đạo các thành viên chính thức của Chuỗi (VNU-ITP, HueCIT).

Ngoài ra, còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành của các địa phương tiềm năng và dự kiến gia nhập Chuỗi như: Sở TT&TT tỉnh Bến Tre, Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, Công viên phần mềm Mekong Tiền Giang, Công viên phần mềm Quân đội (tỉnh Khánh Hòa), Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh Hậu Giang, Trung tâm phục vụ Hành chính công Hậu Giang.

 Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung họp tổng kết hoạt động đến Quý 1/2023

 Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung họp tổng kết hoạt động đến Quý 1/2023

Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung họp tổng kết hoạt động đến Quý 1/2023

Theo báo cáo tóm tắt các hoạt động tính đến Quý 1/2023, Chuỗi đã và đang thực hiện những hạng mục công việc sau: hoàn thành (1) kế hoạch triển khai các hoạt động Chuỗi giai đoạn 2022-2023, (2) xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn quản lý khu CNTT tập trung, (3) tổ chức xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước, (4) hệ thống nhận diện thương hiệu Chuỗi, (5) chương trình tập huấn tìm hiểu mô hình Khu CVPM Quang Trung; đang thực hiện (1) đề xuất mô hình mới, cơ chế mới cho Chuỗi, (2) rà soát đánh giá tổng kết mô hình hoạt động Chuỗi sau khi gia hạn, (3) thúc đẩy hoạt động mở rộng Chuỗi.

Kế hoạch trong năm 2023, Chuỗi vẫn tiếp tục triển khai những công việc đang thực hiện, và các hoạt động khác như: rà soát, hỗ trợ các thành viên Chuỗi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi; triển khai một số hoạt động nghiên cứu, quảng bá, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các thành viên Chuỗi; đẩy mạnh triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu Chuỗi; nghiên cứu đề tài phát triển nguồn nhân lực CNTT; các thành viên Chuỗi cùng nghiên cứu xây dựng sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Chuỗi.

Tiếp nối chương trình là phần trình bày về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của từng thành viên chính của Chuỗi (QTSC, VNU-ITP, HueCIT). Trao đổi về tiến độ hồ sơ tham gia Chuỗi của các đơn vị tiềm năng và công tác chuẩn bị báo cáo tổng kết thí điểm Chuỗi, Cục Công nghiệp CNTT-TT đề nghị các đơn vị tiềm năng như Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang, Công viên phần mềm Quân đội... đẩy mạnh xúc tiến các hồ sơ tham gia để chuẩn bị cho việc tổng kết thí điểm Chuỗi lần 2.

Nguồn: QTSC

Tin tức mới nhất