Sinh hoạt QTSC CEO Club tháng 03/2019

Chiều ngày 07/03/2019, Câu lạc bộ CEO Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC CEO Club) đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ trong không khí nhẹ nhàng, thân mật với chủ đề chính là thảo luận chi tiết về kế hoạch hoạt động của CLB trong năm 2019.

Dựa trên những kết quả khảo sát đã được tổng hợp về quy chế hoạt động, hình thức kết nối, chủ đề các buổi gặp gỡ, tần suất tổ chức,… các thành viên CLB đã đóng góp ý kiến, thảo luận cụ thể hơn nhằm đưa ra kết luận chung và áp dụng cho những hoạt động trong năm 2019.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Tin tức mới nhất