Máy ATM

Vị trí đặt máy ATM

- Ngân hàng Agribank: Tòa nhà QTSC Building 9

- Ngân hàng Vietcombank: Tòa nhà QTSC Building 9

- Ngân hàng ACB: Tòa nhà ACB

- Ngân hàng TPBank: ngay vòng xoay trung tâm

- Ngân hàng Maritime Bank: ngay vòng xoay trung tâm

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC