Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Xuyên Á                                   

- Địa chỉ: Tòa nhà QTSC Building 9, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

- Điện thoại: (84-28) 3715 9444              

Ngân hàng Vietcombank - PGD số 01

- Địa chỉ: Tòa nhà QTSC Building 9, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

- Điện thoại: (84-28) 3715 3419

- Fax: (84-28) 3715 3409

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC