Nhà trẻ

Trường Mầm non - Trung tâm đào tạo ngoại khóa

Trường Mầm non Quang Trung

Địa chỉ: Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 5437 1007 - 5437 1009

Trung tâm đào tạo STEAMZONE:

Địa chỉ: Vòng xoay trung tâm, QTSC Building 3, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 0256

Website: www.steamzone.vn 

Fanpage: fb.com/giaoducso.vietnam

Trung tâm đào tạo STEAMZONE   Trung tâm đào tạo STEAMZONE

 

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC