Doanh nghiệp đạt Top Enterprises năm 2014

1.     Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ Tường Minh

2.     Công ty TNHH Swiss Post Solutions

3.  Công ty cổ phần Global Cybersoft (Việt nam)

4.    Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiếp Thị Thể Thao

5.  Công ty Tư vấn và Phát triển Phần mềm LARION

6.  Công ty TNHH DIGI-TEXX

7.     Công ty TNHH TM DV Tin học Toàn Cầu

8.     Công ty TNHH Luxoft Việt Nam

9.     Công ty TNHH BTM Global Consulting Việt Nam

10. Công ty TNHH Gifu Kogyo Việt Nam     

11.   Trường Đại Học Hoa Sen

12.    Công ty Cổ phần Misa

Tin tức mới nhất