Doanh nghiệp đạt Top Enterprises năm 2015

Nhóm 1 (Doanh nghiệp tăng trưởng có tốc độ phát triển nhanh nhất)

- Công Ty Cổ Phần Global CyberSoft (Việt Nam)

- Công Ty TNHH Terralogic

- Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Tường Minh

Nhóm 2 (Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu)

- Công Ty TNHH DIGI – TEXX

- Công Ty Cổ Phần MISA

- Công Ty TNHH Swiss Post Solutions

Nhóm 3 (Doanh nghiệp sử dụng lao động hiệu quả, có chính sách thu hút đãi ngộ nhân viên và tích cực hoạt động đóng góp cho xã hội)

- Công Ty TNHH Tư Vấn Và Phát Triển Phần Mềm Larion

- Công Ty TNHH BTM Global Consulting Việt Nam

Đơn vị đào tạo

- Trường Cao Đằng Viễn Đông

- Trường ĐH Hoa Sen

Tin tức mới nhất