Doanh nghiệp đạt Top enterprises năm 2013

 1. Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ Tường Minh
 2. Công ty cổ phần Global Cybersoft (Việt nam)
 3. Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiếp Thị Thể Thao
 4. Công ty Cổ phần Misa
 5. Công ty TNHH DIGI-TEXX
 6. Công ty TNHH Swiss Post Solutions
 7. Công ty TNHH Luxoft Việt Nam
 8. Công ty TNHH BTM Global Consulting Việt Nam
 9. Công ty TNHH INFONAM
 10. Trường Đại Học Hoa Sen
 11. Công ty TNHH TM DV Tin học Toàn Cầu
Tin tức mới nhất