Doanh nghiệp đạt Top enterprises năm 2012

1. Công ty CP Global Cybersoft Việt Nam (GCS)

2. Trường Đại học Hoa Sen

3. Công ty TNHH DIGI-TEXX

4. Công ty TNHH Infonam

5. Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiếp thị Thể thao (SMS)

6. Công ty TNHH GHP Far East

7. DNTN Dịch vụ Tường Minh (TMA)

8. Công ty TNHH Luxoft Việt Nam

9. Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phần mềm L.A.R.I.O.N

10. Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL)

Tin tức mới nhất