Doanh nghiệp đạt Top enterprises năm 2011

1. Công ty CP Global Cybersoft Việt Nam (GCS)

2. Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn (SaigonTech)

3. Công ty TNHH DIGI-TEXX

4. Công ty TNHH Infonam

5. Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiếp thị Thể thao (SMS)

6. Công ty TNHH GHP Far East

7. DNTN Dịch vụ Tường Minh (TMA)

8. Công ty TNHH Luxoft Việt Nam

Tin tức mới nhất