Doanh nghiệp đạt Top enterprises năm 2010

1. Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiếp thị Thể thao (SMS)

2. Công ty TNHH GHP Far East

3. Công ty TNHH DIGI-TEXX

4. DNTN Dịch vụ Tường Minh (TMA)

5. Công ty CP Global Cybersoft Việt Nam (GCS)

6. Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn (SaigonTech)

Tin tức mới nhất