Giải thưởng “QTSC Awards of The Year” năm 2019

Nhóm 1 - Doanh nghiệp CNTT tiêu biểu

- Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)

- Công ty Cổ phần MISA

Nhóm 4 - Cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển CNTT

Tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên thuộc Công ty Cổ phần Giải pháp Nông nghiệp 5D

Tin tức mới nhất