Dừng ban hành quy định quản lý xuất nhập khẩu phần mềm

31/08/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định dừng ban hành dự thảo quy định thí điểm quản lý xuất khẩu, nhập khẩu phần mềm, dịch vụ phần mềm, theo công văn của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 29-8, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 339/TB-VPCP thông báo quyết định của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm quản lý xuất khẩu, nhập khẩu phần mềm, dịch vụ phần mềm.

Theo công văn, tại cuộc họp trên, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam sau khi nghe các bộ ngành báo cáo, đóng góp ý kiến đã kết luận như sau: Quyết định này (dự thảo quyết định) đến nay không thực sự cần thiết do vướng mắc trước đây của doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin (CNTT) đã được giải quyết. Do đó, Thủ tướng Chính phủ dừng việc ban hành quyết định.

Trước đó, Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định (quản lý xuất nhập khẩu phần mềm, dịch vụ phần mềm) để giúp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp CNTT. Vướng mắc của doanh nghiệp CNTT liên quan tới thuế nhà thầu do Hiệp hội Phần mềm và Ứng dụng CNTT (VINASA) đề nghị trước đây. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã ban hành các quy định và cơ bản đã giải quyết vướng mắc trên nên không cần ban hành quyết định này.

Trong các cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo trên, các hiệp hội trong ngành CNTT như Hội Tin học TPHCM (HCA), Liên minh các doanh nghiệp gia công CNTT Việt Nam (VNITO Alliance)… đã kiến nghị với Bộ TT&TT về việc không nên áp dụng quy định thí điểm quản lý xuất khẩu, nhập khẩu phần mềm, dịch vụ phần mềm. Do xuất khẩu phần mềm, dịch vụ CNTT mang tính chất đặc thù; hoạt động xuất khẩu phần mềm diễn ra liên tục, không thể chờ các bộ ngành thẩm định hồ sơ, cấp phép xuất khẩu hoặc kiểm tra sản phẩm phần mềm theo như dự thảo trên.

Một số công ty gia công phần mềm cho rằng, nếu quy định về xuất nhập khẩu phần mềm, dịch vụ phần mềm như trên được ban hành, các doanh nghiệp phần mềm sẽ phải tuyển thêm người chuyên làm nhiệm vụ kê khai giấy tờ xuất nhập khẩu theo quy định. Bên cạnh đó, sẽ có một số thông tin mà theo hợp đồng với đối tác nước ngoài thì doanh nghiệp gia công phần mềm không được phép tiết lộ (khai hồ sơ xuất nhập khẩu phải khai đầy đủ). Do đó, quy định này sẽ gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp trong ngành gia công, xuất khẩu phần mềm, dịch vụ phần mềm.