Các điểm phục vụ ăn uống trong QTSC 
29/12/2017

Nhà hàng Lối Xưa:

Địa chỉ: Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5451

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng, giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

 

Nhà hàng MINA:

Địa chỉ: Lô 35, đường số 1&2, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 5437 0056

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng, giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

Hội quán Quản Tượng:

Địa chỉ: Vòng xoay trung tâm, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 5437 0074

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

Nhà hàng Saleta:

Địa chỉ: Đường số 2, GreenHills, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 0628

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng

Golden Coffee:

Địa chỉ: Đường số 2, GreenHills, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 2231 9999                            

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

Quán A Khoai:

Địa chỉ: Đầu hồi nhà 3, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 3647

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, trái cây, cà phê, bánh kẹo, điểm tâm, thức ăn nhanh

Quán KOKO:

Địa chỉ: Đường số 13, tòa nhà JVPE, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5152                            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

Quán HD Coffee & Fastfood:

Địa chỉ: Góc đường số 02 và 13, Công viên phần mềm Quang Trung                 

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

Quán Desktop:

Địa chỉ: Sau nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 4066                            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

Canteen tại tòa nhà Anna:

Địa chỉ: Đường trung tâm, tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 937 560 364