Các điểm phục vụ ăn uống trong QTSC 
29/12/2017

Nhà hàng Lối Xưa:

Địa chỉ: Đường số 3 (Cổng Tô Ký), Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5451

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng, giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

 

Nhà hàng MINA:

Địa chỉ: Lô 35, đường số 1&2, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3846 3594

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng, giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

Hội quán Quản Tượng:

Địa chỉ: Đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 5437 0074

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

 

Quán KOKO:

Địa chỉ: Đường số 02, tòa nhà JVPE, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5152                            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

Quán HD Coffee & Fastfood:

Địa chỉ: Góc đường số 02, Công viên phần mềm Quang Trung     

Điện thoại: (84) 976 786 581            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

Nhà hàng Saleta:

Địa chỉ: Đường số 3, QTSC Building 9, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 0628

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng

saleta-qtsc

Quán Desktop:

Địa chỉ: Sau nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 4066                            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

Quán ăn Liên Phương:

Địa chỉ: Đường số 02, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 908 115 956

Quán ăn TyFood:

Địa chỉ: Đường số 03, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 077.247.0247

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

Quán ăn Chip's House:

Địa chỉ: Đường số 02, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 982 750 658

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

Quán ăn JOJO:

Địa chỉ: Đường số 11, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 925 499 664

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

Quán ăn Trúc Xinh:

Địa chỉ: Đường số 8, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 4114

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

Quán ăn Minh Thủy:

Địa chỉ: Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

Quán ăn Đông Phương:

Địa chỉ: Đường số 22, Công viên phần mềm Quang Trung

Kinh doanh dịch vụ: cơm trưa văn phòng

Quán ăn tại trường Cao đẳng Viễn Đông:

Địa chỉ: Đường số 16, Công viên phần mềm Quang Trung

Kinh doanh dịch vụ: cơm trưa văn phòng

Le Na & Sky:

Địa chỉ: Đường số 16, Công viên phần mềm Quang Trung

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

Căn tin Hồng Nhung:

Địa chỉ: Đường số 16, tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 937 560 364

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

Container 365:

Địa chỉ: trước tòa nhà Saigon ICT, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 909 228 108

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

Golden Coffee:

Địa chỉ: Đường số 2, GreenHills, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 2231 9999                 

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

golden-coffee-qtsc  golden-coffee-qtsc

Wu Tong Tea & Bakery:

Địa chỉ: GreenHills Apartment, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 90 390 97 77

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, bánh ngọt

wu-tong-bakery-qtsc wu-tong-tea-bakery in qtsc

Milano Coffee:

Địa chỉ: Đường số 8 (cạnh trường đại học Hoa Sen), Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 6682 8730

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

Quán A Khoai:

Địa chỉ: Đầu hồi nhà 3, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 3647

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, trái câyPassio Coffee & UniSteak:

Địa chỉ: Đường số 3, QTSC Building 9, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 1900 9434

Website: http://passiocoffee.com 

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, ăn trưa

passio-coffee-qtsc

Akatsuki Coffee:

Địa chỉ: Đường số 3, tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 6277 7738

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

akatsuki   akatsuki

The Capital Coffee:

Địa chỉ: QTSC Building 1 và QTSC R&D Labs, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 0789.24.74.74

Website: http://3click.vn 

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

the-capital-coffee   the-capital-coffee