Các điểm phục vụ ăn uống trong QTSC

1. Nhà hàng Lối Xưa:

Địa chỉ: Đường số 3 (Cổng Tô Ký), Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5451

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng, giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

 

2. Nhà hàng MINA:

Địa chỉ: Lô 35, đường số 1&2, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3846 3594

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng, giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng 

3. Quán ăn KOKO:

Địa chỉ: Đường số 02, tòa nhà JVPE, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5152                            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

4. Quán ăn HD Coffee & Fastfood:

Địa chỉ: Góc đường số 02, Công viên phần mềm Quang Trung     

Điện thoại: (84) 976 786 581            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

 

5. Quán ăn JOJO:

Địa chỉ: Đường số 11, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 925 499 664

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

6. Quán ăn Trúc Xinh:

Địa chỉ: Đường số 16 (tại Cao đẳng Viễn Đông), Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 4114

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

7. Quán ăn Kiều Giang:

Địa chỉ: Đường số 16, tầng 5, tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 937 560 364

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

8. Passio Coffee:

Địa chỉ: Đường số 3, tầng trệt tòa nhà QTSC Building 9, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 1900 9434

Website: http://passiocoffee.com 

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

passio-coffee-qtsc

9. COF:

Địa chỉ: Đường số 16, tầng trệt tòa nhà SaigonTel, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 931 889 882

Website: http://cof.coffee

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

COF

10. The Capital Coffee

Địa chỉ: Đường số 13, tòa nhà QTSC R&D Labs 1, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 0789.24.74.74

Website: http://3click.vn (đặt hàng online)

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

11. Quán cafe A! Khoai

Địa chỉ: sau lưng Nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 905 550 589

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

Quán cafe sinh tố A! Khoai Quán cafe A! Khoai

12. Quán Vối

Địa chỉ: Đường số 3, Lô số 7 (bên cạnh tòa nhà PTT), Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 908 598 653

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

13. Quán Cafe EL

Địa chỉ: Đường số 2, tầng trệt chung cư Green Hill, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 0357.541.763

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

14. Ty Ty Food & Coffee

Địa chỉ: Đường số 3, tầng trệt tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 077 247 0247

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

Ty Ty Food & Coffee Ty Ty Food & Coffee