Tòa nhà

* Vui lòng tham khảo vị trí các tòa nhà tại đây

Tòa nhà Anna

Lô 1 - Đường trung tâm, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 5437 1015

Website: www.anna.com.vn 

Email: annabuilding@gmail.com 

Trường Cao đẳng Viễn Đông

Lô 2 - Đường số 16, Công viên phần mềm Quang Trung

Tel: (84-28) 3891 1111

Website: www.viendong.edu.vn 

Email: contact@viendong.edu.vn 

Tòa nhà Misa

Lô 5 - Đường trung tâm, Công viên phần mềm Quang Trung

Tel: (84-28) 5431 8318

Website: www.misa.com.vn 

Email: esales@hcm.misa.com.vn 

Nhà 6A - Free wifi

Lô 6 - Đường số 13, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 3715 8888

QTSC Incubator - Free wifi

Lô 6B, Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 5437 1161

Website: http://sbi.vbi.vn 

Tòa nhà Helios - Free wifi

Lô 6C - Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung

Tel: (84-28) 3715 8888

Website: www.qtsc.com.vn 

Trường Đại học Hoa Sen

Lô 10 - Đường số 19, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 5437 0086

Lô 11 - Đường số 5, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 7309 1991

Website: www.hoasen.edu.vn 

Trường SaigonTech

Lô 14 - Đường số 5, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 3715 5033

Website: www.saigontech.edu.vn 

Tòa nhà TMA Tower

Lô 17 - Đường số 10, Công viên phần mềm Quang Trung

Tòa nhà ACB

Lô 19 - Đường số 13, Công viên phần mềm Quang Trung

Tòa nhà JVPE 

Lô 20 - Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 3891 1652

Website: www.jvpebuilding.com.vn 

Tòa nhà Innovation

Lô 24 - Đường trung tâm, Công viên phần mềm Quang Trung

Căn hộ cao cấp Green Hills

Lô 25B - Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 3715 5959

Villa Đông Phương

Lô 27 - Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 903 835 844

Villa Sài Gòn Liên Phương

Lô 28 - Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 909 880 222

Trường mần non Quang Trung

Lô 30 - Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 5437 1007

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Lô 32A - Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 3821 8662

Website: www.hsx.vn 

Tòa nhà QTSC Building 1 - Free wifi

Lô 34 - Đường số 13, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 3715 8888

Website: www.qtsc.com.vn 

Nhà hàng Mina

Lô 35 - Đường số 2, Công viên Phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 5437 0056

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng, giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

QTSC Telecom

Lô 36 - Đường số 4, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 3715 5988

Website: https://telecom.qtsc.com.vn 

Email: vienthong@qtsc.com.vn 

Tòa nhà SMS Tower

Lô 40 - Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung

Tòa nhà QTSC Building 9 - Free wifi

Lô 42 - Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung

Tel: (84-28) 3715 8888

Website: www.qtsc.com.vn 

Tòa nhà ICT Tower

Lô 46 - Đường trung tâm, Công viên phần mềm Quang Trung

ĐT: (84-28) 2715 9909

Website: www.saigontel.vn 

Email: info@saigontel.vn

* Vui lòng tham khảo vị trí các tòa nhà tại đây 

 

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC