Vị trí đặt máy ATM 
04/01/2018

- Ngân hàng Agribank: Tòa nhà QTSC Building 9

- Ngân hàng Vietcombank: Tòa nhà QTSC Building 9

- Ngân hàng ACB: Tòa nhà ACB

- Ngân hàng TPBank: cạnh hội quán Quản Tượng, vòng xoay trung tâm

- Ngân hàng Maritime Bank: cạnh hội quán Quản Tượng, vòng xoay trung tâm