Tên viết tắt:
BRB Software
Người đại diện:
Bà Trịnh Trúc Linh - Giám đốc
Lĩnh vực hoạt động:
- Lập trình máy vi tính
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
- Hoạt động dịch vụ CNTT và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
- Xử lý dữ liệu
- Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Địa chỉ:
97-101 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam