Tên viết tắt: ROBUSTA
Địa chỉ: 97-101 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Người đại diện: Ông Tạ Ngọc Thuần - Giám đốc
Điện thoại: (84-28) 3958 6168
Email: learn@robusta.vn
Website: www.robusta.vn
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: 
- Lập trình máy vi tính
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
- Hoạt động dịch vụ CNTT và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính