Tên viết tắt: SaigonTel
Địa chỉ: Tòa nhà Saigon ICT, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Bà Nguyễn Cẩm Phương - Tổng Giám đốc
Điện thoại: (84-28) 3715 9909
Fax: (84-28) 5437 1074
Email: welcome@saigontel.com
Website: www.saigontel.com
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, truyền thông, dịch vụ thanh toán trực tuyến và game online, cung cấp giải pháp công nghệ, kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin và viễn thông...