Tên viết tắt: SH Consulting VN
Địa chỉ: Nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Ông Huỳnh Vũ Hoàn - Giám đốc
Điện thoại: (84-28) 3715 0060
Email: info@swhwc.com
Website: www.swhwc.com
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính