Tên viết tắt: SPS
Địa chỉ: Tòa nhà Saigon ICT, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Ông Anatolijus Fouracre - CEO
Điện thoại: (84-28) 3715 5359
Fax: (84-28) 3715 5391
Email: vn.marketing@swisspost.com
Website: www.swisspostsolutions.com/en/microsite/sps-vietnam
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Lĩnh vực hoạt động: BPO